Asker kirkelige fellesråd Kirkegårdskontoret

Kirkelia 5, 1384 Asker

Telefon: 66 75 40 95/90, fax: 66 75 40 99

e-post: kirkegard@asker.kirken.no

Finn gravsted

Aktuelt

Adresser til kapell og kirke

(09.07.12) -

Kirkelia er nå den gaten som går fra Kirkeveien og inn til Asker kapell og kirke, og til kontorbyggene for Kirkegårdskontoret og Kirkesjefens administrasjon.

Gravlagte på kirkegårdene

(27.09.12) -

Et nytt webbasert søk er utviklet og lansert.