Asker kirkelige fellesråd Gravferdskontoret

Kirkelia 5, 1384 Asker

Telefon: 66 75 40 95/90

e-post: gravferd.asker@kirken.no

Kirkegårdene

HER ER DU NÅ:Kirkegårdene / Asker kirkegård

Asker kirkegård

 

          asker vest.jpg       103_0383.jpg        022.jpg

 

Asker kirkegård ligger fint plassert i terrenget rundt Asker kirke. Historien går langt tilbake i tiden - kanskje så langt som til 1100. Før dagens kirke lå det en middelaldersk steinkirke her som en regner med ble bygget en gang på 1100 tallet og man antar at det også før denne kirken har vært reist en enkel trekirke her. At området også har vært benyttet til gravplass tidligere kan en se på utsiden av kirkegårdsmuren, der det finnes flere gravhauger fra folkevandringstida og vikingtida.

Kirkegården har i den senere tid blitt utvidet flere ganger. De to siste store utvidelsene skjedde i 1997 og 2005.

> Se detaljkart over kirkegården (PDF)   |   > Veibeskrivelse og kart

Kirkegården i Asker er ganske unik både når det gjelder plassering og utforming. Den ligger sentralt i bygda, i et fredelig område og med fjell som Hagahogget og Skaugumsåsen som innramming. Den bærer preg av forskjellige stilarter og tidsepoker både når det gjelder vegetasjon, gravminner og kirkegårdsmur. Samtidig er noe av det naturlige terrenget som preger området beholdt. Den er også en av de få parkområdene Asker har.

Asker kirkegård er på ca 90 dekar og har ca 9000 ordinære kiste-og urnegraver. I tillegg er det et anonymt gravfelt for urner, et felt for navnede enkeltgraver til urner og felt tilrettelagt for muslimer. Her er også en fredet gravlund for Dikemark sykehus (felt 48) og to private gravkammer. I tilknytning til kirkegården er Asker kapell med 170 sitteplasser og båremottak.

Det gamle gravkapellet ble pusset opp i 2009. Det brukes nå til små gruppesamlinger, søndagsskole o.l. og kalles nå Barnas katedral.

Felt 75 er en anonym minnelund, den er markert med en minneskulptur som er laget av kunstneren Sissel Berntsen.

H.C. Mamen ga ut en bok om Asker kirkegård i 2007 med tittelen: "Vandringer i de dødes hage". Boka er en fin guide for å bli bedre kjent med både kirkegårdens og Askers historie gjennom noen korte biografier over 101 gravlagte med henvisning til hvor den enkelte grav er. Boken selges for kr. 100 ved kirkegårdskontoret og menighetskontorene.

 

          14.2 driftstasjon 021.jpg         14.2 driftstasjon 022.jpg         024.jpg